FarmPhoto.com - The global farm community.
T3RRA Cutta
Thread #298580 / / Total number of messages: 9 / Thread View Count: 3099 / Add thread to favorites:
Lukash 298580 78 Bizon Z020 either
Bizon Z020
Zdjecia pochodza z serwisu allegro.pl.

Zadka maszyna na polach, sam osobiscie jeszcze takiej nie
widzialem na zywo
Rok produkcji: 1990
0,0,0
Re: Bizon Z020
Zdjecia pochodza z serwisu allegro.pl
Rok produkcji: 1990
0,0,0
Re: Bizon Z020
Zdjecia pochodza z serwisu allegro.pl
Rok produkcji: 1990
0,0,0
Re: Bizon Z020
Kiedys moi rodzice mieli taki sam kombajnik, kupili go w
zestawie z zetorem 7211 w 1986roku, ktory jest nadal
uzywany. Kombajn byl koloru wisniowego, nie mial oslony kol
pasowych napedu bebna od strony ciagnika. Widac, ze model na
zdjeciu nie pracowal duzo, nie jest wyslizgany slimak, w
porownaniu z moim.
Szkoda ze ta mysl techniczna nie byla bardziej rozwijana.
0,0,0
Re: Bizon Z020
Jeœli to jest 1990r. to by³ pewnie ju¿ robiony w poznañskiej
FM¯.
0,0,0
Re: Bizon Z020
ile chcieli za niego?
0,0,0
Re: Bizon Z020
Widoczne jest logo Poznañskiej FM¯, swoj¹ drog¹ ciekawe
czago przenieœli produkcjê do Poznania. Poza tym
pó³zawieszany kombajn Z020 nawet produkowany w P³ockiej FM¯
nie mia³ w nazwie Bizon choæ oczywiœcie zalicza siê do jego
kategorii na FP. By³ przeznaczony na ma³e pola dla
gospodarzy dla których posiadanie kombajnu samobie¿nego by³o
by nieekonomiczne, jednak ¿ycie szybko zweryfikowa³o
teoretycznie s³uszn¹ koncepcjê(ma³a zwrotnoœæ, drgania
przenoszone na ci¹gnik). Jako ciekawostkê, co kiedyœ ju¿
pisa³em mogê podaæ to, ¿e rolnicy maj¹c niepasuj¹ce
ci¹gniki(np. T25) starali siê o przydzia³ tego kombajnu bo
tym samym musieli otrzymaæ drugi ci¹gnik np. C-360.
0,0,0
Re: Bizon Z020
Znajomy te¿ ma Z020 i MF 255 radzi sobie z nim bez problemu.
0,0,0
Re: Bizon Z020
Niesamowite, że jeszcze w 1990 roku produkowano Z020. Idealny stan. Ładnie osłonięte koła pasowe.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.075sec