FarmPhoto.com - Picture yourself farming.
T3RRA Cutta
Thread #299518 / / Total number of messages: 4 / Thread View Count: 1201 / Add thread to favorites:
Artur 299518 61 Ursus 1634 either
Ursus 1634
wiecej na temat tego modelu na www.agrotest.za.pl
0,0,0
Re: Ursus 1634
jest to naiprawdopodobmie model tu¿ sprzed wprowadzeni nowej
maski poniewarz dzwignie zmiany biegów s¹ po jednej
w³aœciwej stronie (prawei)

wiecej na temat tego modelu na www.agrotest.za.pl
0,0,0
Re: Ursus 1634
jest to naiprawdopodobmie model tu¿ sprzed wprowadzeni nowej
maski poniewarz dzwignie zmiany biegów s¹ po jednej
w³aœciwej stronie (prawei)

wiecej na temat tego modelu na www.agrotest.za.pl
0,0,0
Re: Ursus 1634
Byæ mo¿e ktos sobie to przerobi³, albo jest to model z roku
99. Co do tego uci¹gu i hydrauliki to nie mogê siê zgodziæ.
Uci¹gu w tych ci¹gnikach nie brakuje tak jak i mocy.
Podnoœnik w pe³ni sobie radzi. Mo¿e brakowaæ jedynie
prze³o¿eñ których jest 12/6. Lecz je¿eli umie siê umiejêtnie
dobraæ bieg i maszynê to nam nie bêdzie brakowa³o
prze³o¿enia tak jak mi w s³owackiej 16.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.064sec