FarmPhoto.com - Farming like you've never seen it before.
T3RRA Cutta
Thread #299533 / / Total number of messages: 6 / Thread View Count: 858 / Add thread to favorites:
dawid 299533 78 Bizon Super Z056 either
Bizon Super Z056
Rocznik 1977.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Czy on jest jeszcze u¿ywany?
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Niewidzia³em go podczas ¿niw ale myœlê ¿e pracuje, czasem
w³aœciciel robi³ przy nim coœ przed sezonem, teraz te¿
rozkrêcony troszke jest a w ubieg³ym roku przy silniku coœ
by³o robione
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Przeje¿d¿a³em ostatnio i go widzia³em tam. :-P
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Powa¿nie? Za czym tak daleko jeŸdzi³eœ? :-) Ja mieszkam od
niego ze 4km
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Jecha³em tamt¹ tras¹, bo by³em u wujka 5 dni w woj.
lubelskim. :-)
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.067sec