FarmPhoto.com - Photos. For farmers. By farmers.
T3RRA Cutta
Thread #299697 / / Total number of messages: 5 / Thread View Count: 1062 / Add thread to favorites:
czacza 299697 78 Bizon Rekord Z058 either
Bizon Rekord Z058
fota z allegro
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
Na moje to druga po³owa roku 1987 poniewa¿ w 87 przed
¿niwami wychodzi³y jeszcze z kabinami starego typu i bez
rewersu.
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
i znów ujawnia sie to ¿e jestem ¿ó³todziobem :-[
Wyt³ómaczcie mi co to jest ten rewers :-\
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
hm, mi sie podobaja takie rekordy. w takim badz razie,ok!
poczekam na fotki, a w czasie zniw sam cos nakrece, wiec
bedzie milo ci sie ogladac!!! pozdrawiam!!!
0,0,0
Re: Bizon Rekord Z058
Rewers sk³ada siê z ko³a zêbatego oraz si³ownika dwu
stronnego dzia³ania mechanizm ten wprawia w ruch wsteczny
przenoœnik pochy³y.Urz¹dzenie zamontowane jest na prawej
stronie osi pêdnej przenoœnika pochy³ego i umo¿liwia
wycofanie przenoœnika oraz hederu gdy kombajn zapcha siê
mas¹ zbo¿a lub trafi na kamieñ,ale niektórzy wol¹ zejœæ i
wycofaæ rêcznie bo rewers pracuje bardzo wolno.W zachodnich
kombajnach jest to lepiej opracowane poniewa¿ montowane s¹
rozruszniki i jest to o wiele lepsze rozwi¹zanie bo wycofuje
b³yskawicznie.Wyt³umaczy³em jak potrafie;-)
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.06sec