FarmPhoto.com - Picture yourself farming.
T3RRA Cutta
Thread #301821 / / Total number of messages: 14 / Thread View Count: 1918 / Add thread to favorites:
Slawek 301821 78 Rekord 2002 either
Rekord 2002
Przeznaczony na sprzeda¿ woj. Œl¹skie.:-)
0,0,0
Re: Rekord 2002
:-)
0,0,0
Re: Rekord 2002
:-)
0,0,0
Re: Rekord 2002
:-)
0,0,0
Re: Rekord 2002
:-P
0,0,0
Re: Rekord 2002
Na kierownicy logo NH :-\
0,0,0
Re: Rekord 2002
Staraj siê umieszczaæ bardziej starannie opisy i zdjêcia, bo
robi siê tu ma³y ba³agan. :-\
0,0,0
Re: Rekord 2002
ma hydrostat?
0,0,0
Re: Rekord 2002
Nie posiada hydrostatu :-(
0,0,0
Re: Rekord 2002
Józek uwag takiego pajaca jak ty to ja nie bêde s³ucha³ a
jak coœ ci nie odpowiada w moich postach to nie musisz do
nich zagl¹daæ.
0,0,0
Re: Rekord 2002
chlopcy hamujcie chamskie odzywki, to tak jakby o was
swiadczy
0,0,0
Re: Rekord 2002
Spoko KszysRos ja tylko zni¿am sie do poziomu Józka;-)
0,0,0
Re: Rekord 2002
Uwa¿aj, ¿eby nikt siê nie zni¿y³ do Twojego poziomu, bo
wiele us³ysza³byœ obelg w swoj¹ stronê!!!
Jak na razie to Ty tutaj nic nie wnosisz, jedynie
zamieszczanie, pewnie móg³by ktoœ tutaj to potwierdziæ. Ja
zagl¹dam do dzia³u Bizona, a Ty tutaj wrzucasz zdjêcia, ale
nie utrzymujesz ¿adnego porz¹dku. Nie ubli¿am komuœ tak ja
to jest w Twoim przypadku!
Ju¿ na samym starcie dosta³eœ upomnienie od Tomasza i
powinno to Ciê czegoœ nauczyæ, ale jak widaæ nie dociera to
do Ciebie. Taka jest moja opinia...
0,0,0
Re: Rekord 2002
Nie bêde siê rozpisywa³ bo za chwile mój post bêdzie
wygl¹da³ tak jak ten z NH. tc54... i dopiero siê zrobi
nieporz¹dek.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.102sec