FarmPhoto.com - Farming like you've never seen it before.
T3RRA Cutta
Thread #302312 / / Total number of messages: 4 / Thread View Count: 416 / Add thread to favorites:
Slawek 302312 78 Bizon Super either
Bizon Super
Rocznik 85. Przeznaczony na sprzeda¿.
0,0,0
Re: Bizon Super
:-)
0,0,0
Re: Bizon Super
Sieczkarnia nowego typu napêdzana bezpoœrednio z silnika
roz³¹czana,elektrycznie(przez elektromagnes).Bardzo dobre
rozwi¹zanie poniewa¿ w tradycyjnych sieczkarniach napêd
pozyskiwany jest z ko³a odrzutnika i cierpi na tym ³o¿ysko
odrzutnika i ulega czêœciej awari¹:-(
0,0,0
Re: Bizon Super
;-)
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.066sec