FarmPhoto.com - Picture yourself farming.
T3RRA Cutta
Thread #303540 / / Total number of messages: 6 / Thread View Count: 717 / Add thread to favorites:
Krystian 303540 78 Bizon NH P³ock factory either
Bizon NH P³ock factory
Zdjêcia pochodz¹ ze strony:
http://www.plock24.pl/fusion/readarticle.php?article_id=125
Natomiast autorem fotografii tej i nastêpnej jest: Jacek
Porêba.
0,0,0
Re: Bizon NH Płock factory
Na tej fotografii dobrze widaæ fragment bocznicy kolejowej
po prawej stronie czêœæ "starego" zak³adu.
0,0,0
Re: Bizon NH Płock factory
Na tym zdjêciu widzimy zak³ad z koñca lat 60tych , a wiêc
jeszcze przed rozbudow¹.
0,0,0
Re: Bizon NH P³ock factory
Stary budynek dyrekcji.
0,0,0
Re: Bizon NH Płock factory
Brama g³ówna fabryki. To zdjêcie jeœli dobrze pamiêtam
kiedyœ zamieszcza³ Tomasz no ale nie mam pewnoœci wiêc tak
na wszelki wypadek...
0,0,0
Re: Bizon NH Płock factory
Transport wewnêtrzny ;-)
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.076sec