FarmPhoto.com - Share your farming photos!
T3RRA Cutta
Thread #303773 / / Total number of messages: 68 / Thread View Count: 14635 / Add thread to favorites:
[1][2][3] (page 1 of 3)
krzysros 303773 61 URSUS MF 255 either
URSUS MF 255
MF 255
0,0,0
Re: URSUS MF 255
MF 255
0,0,0
Re: URSUS MF 255
MF 255
0,0,0
Re: URSUS MF 255
nice pics.... ;-)
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Witam w³aœnie przymierzam siê do kupna takiego ci¹gnika
poniewa¿ uprawiam doœæ du¿¹ plantacjê ziemniaków,a ten
ci¹gnik do miêdzyrzêdzi nadaje siê idealnie mam c-330 do
takich prac,ale na wiêkszym areale nie daje sobie rady.
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Myslê ¿e to bêdzie w³aœciwy wybór .
Naprawdê polecam :-)
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Te ci¹gniki zawsze mi siê podoba³y z wygl¹du jak i pod
wzglêdem eksploatacji(bardzo ekonomiczny silnik i udana
skrzynia biegów) mia³em kiedyœ okazje jezdziæ takim
ci¹gnikiem u znajomego i w szkole rolniczej do której
chodzi³em te¿ maj¹ Mf 255. Zakup takiego modelu z lat 89-92
wi¹¿e sie z kosztem 20.000z³ mo¿e wie ktoœ tañszego?
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Ja rowniez chce kupic MF 255 od wujka , mysle ze jeszcze w
tym roku:-P
Ciagnik warty polecenia ale strasznie nim trzepie z powodu
malej wagi i braku miekkiego przodu i dluzsza praca jest
uciazliwa. Co do ceny chce go odkupic za 14 tys a wujek chce
15 tys ;p. Cena dosc korzystna tym bardziej ze stan jest
idealny a przerobil nim tylko 1600 mth ;]
Slawek2006 jakies masz ciagniki? ;-)
0,0,0
Re: URSUS MF 255
U mnie nikt tych ci¹gników specjalnie nie chwali. Komfort w
tych ci¹gnikach jest kiepski, sam jeŸdzi³em kiedyœ takim u
wujka i Ursusem 2812 u kolegi. Mój ojciec te¿ tych ci¹gników
nie chwali, woli 5211 ni¿ MF 255, ja tak samo.
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Ja z takich ci¹gników to jeŸdzi³em Ursusem MF 235, Ursusem
2812 i 3512 czyli w³aœciwie tym samym ale jest w nich
ró¿nica w wygodzie obs³ugi peda³ów. 2812 nie ma najlepiej
ich rozmieczonych, peda³y sprzêg³a i hamulców dzia³aj¹
ciê¿ko(jak w C-330) a peda³ gazu jest za bardzo z przodu, MF
325 to samo tylko ¿e ma hamulce pneumatyczne co jest du¿ym
udogodnieniem. Natomiast Ursus 3512 poza hamulcami
pneumatycznymi peda³y ma rozmieszone ju¿ bardzo dobrze, tam
gdzie powinny byæ przez co du¿o wygodniej siê jeŸdzi tym
ci¹gnikiem. No i w 3512 z 1998r. którym jeŸdzi³em pod³oga w
kabinie konkretna jest. Myœlê ¿e tych ci¹gników Ursus 3512
jest najlepszy, przynajmniej z takich lat.
0,0,0
Re: URSUS MF 255
W MF 235 255 oraz ursusach 2812 i 3512 z³ym rozwi±zaniem
jest peda³ hamulca ( i rowniez sprzegla ) gdyz aby nagle
zachamowac musze cala swoja masa wstajac przy tym z fotela
wcisnac pedal hamulca co po dluzszym czasie jest niestety
uciazliwe i przeszkadza rowniez w precyzyjnym podjechaniu
pod maszyny :-\
Jakby tego bylo malo ciagniki te tj. 255 i 3512 ktorymi
jezdze sa bardzo zrywne ale te uniedogodnienia rekompensuje
male spalanie.Jednak za cene 20 tys. lepiej kupic Zetora
5211- ta sama moc a komfort o niebo lepszy ;-)
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Ale hamulce ma mechaniczne? Bo ja jeŸdzi³em MF 235 i 3512 z
hamulcami pneumatycznymi i bardzo lekko dzia³aj¹. Tylko 2812
jeŸdzi³em z hamulcami mechanicznymi to ciê¿ko chodz¹.
A MF 235 to wydaje mi siê ¿e zawsze mia³ pneumatyczne bo
jeŸdzi³em ci¹gnikiem z 1979r.
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Obydwa ciagniki o ktorych pisalem maja hamulce pneumatyczne
i nie bylo z nimi nic robione od nowosci, mozliwe ze
wymagaja regulacji jednak nie orientuje sie jak sie to
robi;], w 3512 z '97 jest jeszcze ciê¿ej , w sumie to ten
ciagnik prawie ze dopiero po datarciu bo ma ok 110 mth ;],
jesli bede dysponowal wolnym czasem zrobie jakies zdjecia;]
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Ja mam zetora 7711 i ogólnie nie chcia³bym 5211 musi byæ
jakieœ urozmaicenie w parku maszyn;-) a w MF 255 podoba mi
siê dynamiczne prze³o¿enie skrzyni biegów co daje temu
ci¹gnikowi,¿e jest bardzo zrywny i szybki do manewrów na
w¹zkich poprzeczach.Idealny ci¹gnik w zastêpstwo za C-330
Beny z którego roku jest ten Mf twojego wujka?
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Do mojego ojca za¿artowa³em, ¿eby kupi³ sobie zamiast 5211
MF'a to siê zacz¹³ œmiaæ. :-P 7711 to zrywna maszyna i
porz¹dna. ;-)
0,0,0
Re: URSUS MF 255
MF jest z '88 a co do jego zrywnosci to w moim przypadku mi
to przeszkadza ;-)
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Ja w ci¹gnikach lubie mieæ urozmaicenie 7711 to wspania³a
maszyna eksploatuje taki ci¹gnik ju¿ ponad 10 lat i wszystko
pracuje bez zastrze¿eñ,MF-a lub U-3512 prêdzej czy pózniej
kupie bo potrzebny mi jest taki ci¹gnik w przedziale mocy
pomiêdzy C-330 a zetorem 7711 a co do 5211 to nie moge nic
z³ego powiedzieæ,ale niechce dwóch modeli w tej samej
kabinie bo zetor by mi siê znudzi³ ca³kowicie i tak ju¿ siê
doœæ naœmigam 7711;-)Beny jak byœ mia³ mo¿liwoœæ to wrzuæ
fotki tego MF-a na FP. by³bym ci bardzo wdziêczny pozdro.
0,0,0
Re: URSUS MF 255
U mnie w sumie to nie ma co siê nudziæ, bo w 16245 i 10145
oraz 7711 s¹ inne kabiny i w C-328 tak¿e. :-P A co do 5211
to siê jeszcze zobaczy czy zawita ponownie u nas w
gospodarstwie, bo nie wiadomo co bêdzie w przysz³oœci. ;-) Z
którego roku Slawek jest Twój 7711?
0,0,0
Re: URSUS MF 255
90r. i jest na niskim ogumieniu taki jak twój
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Moim zetorkiem najwiêcej mtg. nakrêce z kombajnem Anna
Z-644/1 ju¿ od dwóch tygodni œmigam nim codziennie w
ziemniakach niebawem pojawi¹ siê fotki wy¿ej wymienionego
zestawu na FP. Pozdro;-)
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Od nowoœci go masz? Czyli te¿ jest na ko³ach 16.9-30? Mój 77
najwiêcej mth nakêci³ kiedyœ w transporcie, jak siê wywozi³o
wszystkie buraki przyczepami tym zestawem z 8ha i oczywiœcie
inne p³ody. Teraz to po trochu we wszystkim nakrêce swoim
Zetorem: w transporcie, siewnik Mazur 4m, wa³y uprawowe
Expom Jacek 4m, teraz opryskiwacz doszed³ i takie tam ró¿ne
l¿ejsze prace, tak¿e w bronach ciê¿kich 5-polowych, ale
brony pewnie odejd¹ do 10145. :-) Ile masz ha ziemniaków?
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Ko³a ma dok³adnie takie jak napisa³eœ wy¿ej ci¹gnik
posiadamy od 95r. ojciec kupi³ go gdzieœ z rejonu Boles³awca
do dzisiaj pracuje bez zastrze¿eñ w moich okolicach jest to
ci¹gnik unikat poniewa¿ 7711 które posiadaj¹ moi znajomi s¹
na wy¿szych ko³ach nie orientuje siê w jakich rozmiarach,ale
jest ró¿nica z przodu te¿ maj¹ wysokie ko³a i b³otniki
plastik.Co roku ten ci¹gnik chodzi z Ann¹ na powierzchni
ok.25ha ziemniaków,mamy te¿ opryskiwacz ci¹gany pilmet 2018
którego te¿ chaczymy do zetora siewy zbo¿a obsypywanie
redlin itd. poprostu ci¹gnik do wszystkiego.Najlepiej mi siê
sprawuje z kosiark¹ rotacyjn¹ oraz z pras¹ Z-224.:-)
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Mój tak¿e od tego roku zacz¹³ chodziæ z pras¹ Z-224/1 i
kosiark¹ rotacyjn¹. Wy¿sze ko³a to zapewne 16.9-34, a przód
to 7.50-20. Tylne ko³a 30" s¹ wystarczaj¹ce do tego
ci¹gnika. Jest w³aœnie paru takich w okolicach Boles³awca,
co sprowadzaj¹ ci¹gniki, g³ównie z Niemiec. Sam w tamtej
okolicy kupi³em swojego 16245. Mój 77 jest wersj¹ niemieck¹
tego ci¹gnika, ale posiadamy go od nowoœci. :-)
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Ten goœæ co mia³ go wczeœniej kupi³ nowego i pracowa³ w
prywatnym gospodarstwie mo¿liwe,¿e ten mój te¿ jest wersj¹
niemieck¹.
0,0,0
Re: URSUS MF 255
Ten MF 255 ma oko³o 20 lat czyli rocznik ok 86 - 87
Jak widac przeciekow na nim nie ma co szukac widac ze byl
malowany nie wiem czy mial jakies naprawy glowne.

Nie wiem czy zwrociliscie uwage, ze ten ciagnik pracuje
akurat na polu swiezo zasodzonej uprawy energetycznej topoli
bialej - alternatywa dla wierzby energetycznej (mniejsze
wymagania glebowe, wodne i odnosnie nawozenia, ale chwasty
trzeba eliminowac podobnie jak w przypadku wierzby
szczegolnie w pierwszym roku.
0,0,0
Loading Message List
[1][2][3] (page 1 of 3)
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.152sec