FarmPhoto.com - The world of farming in photos.
T3RRA Cutta
Thread #307008 / / Total number of messages: 4 / Thread View Count: 435 / Add thread to favorites:
Jozek 307008 61 Ursus C-330 either
Ursus C-330
Nawet nie wiem, który to rocznik, bo zdjêcie zrobi³em
przelotem, bo by³em tam z ojcem zapytaæ sie coœ odnoœnie
naszego Claas'a. :-)
0,0,0
Re: Ursus C-330
:-)
0,0,0
Re: Ursus C-330
Ci¹gnik ciê¿ki do rozszyfrowania rocznika przednia oœ p³aska
a z ty³u obci¹¿niki starego typu i jescze te siedzenie na
wypasie:-) mo¿liwe,¿e ktoœ za³o¿y³ now¹ oœ.
0,0,0
Re: Ursus C-330
Wszystko mo¿liwe. :-) Nie mia³em siê okazji z bliska
przyjrzeæ tej 30-stce, poniewa¿ jak pisa³em, byliœmy tam
przelotem zapytaæ siê odnoœnie o Claas'a.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.05sec