FarmPhoto.com - Farming like you've never seen it before.
T3RRA Cutta
Thread #307771 / / Total number of messages: 9 / Thread View Count: 738 / Add thread to favorites:
PiotrekP 307771 61 Ursus 3512 either
Ursus 3512
Ursus 3512 + rozsiewacz Vicon
0,0,0
Re: Ursus 3512
Ursus 3512 + rozsiewacz Vicon
0,0,0
Re: Ursus 3512
Ursus 3512 + rozsiewacz Vicon
0,0,0
Re: Ursus 3512
Ursus 3512 + rozsiewacz Vicon
0,0,0
Re: Ursus 3512
Ursus 3512 + rozsiewacz Vicon
0,0,0
Re: Ursus 3512
Ursus 3512 + rozsiewacz Vicon
0,0,0
Re: Ursus 3512
Czeœæ. Ile Twój wujek ³aduje nawozu do tego rozsiewacza
podpinaj¹c do 3512? Pewnie jednego Big-baga, czyli 500kg. A
ile w ogóle pojemnoœci ma ten rozsiewacz?
0,0,0
Re: Ursus 3512
Czeœæ nie stety ten ci¹gnik jest zama³y do tego rozsiewacza
wujek wrzuca do niego tak 500-600kg rozsiewacz z ta
nadstawk¹ co jest na zdjêciu ma pojemnoœci gdzieœ 1500 ale
nie jestem pewny na 100% bym musia³ siê dopytaæ brata albo
wujka ale nie stety narazie nie mam czasu jechac na wieœ.
Wiem tylko, ¿e ma mo¿liwoœæ za³o¿enia nastêpnych nadstawek i
wtedy bêdzie mia³ pojemnoœc ponad 2000 jak sie dowiem
szczegó³ów to ci napisze pozdro
0,0,0
Re: Ursus 3512
Dziêki, tak myœla³em. Pozdro
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.112sec