FarmPhoto.com - Farming like you've never seen it before.
T3RRA Cutta
Thread #311697 / / Total number of messages: 4 / Thread View Count: 615 / Add thread to favorites:
dawid 311697 78 Bizon Super Z056 either
Bizon Super Z056
¯niwa 2006
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Co wy na to? bo ja s¹sze,¿e to niespotykany kolor bo ani to
bordowy ani czerwony albo odcieñ na zdjêciu dziwnie wyszed³.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Dok³adnie, jest to w³aœnie Bizon w kolorze takim poœrednim i
te kombajny s¹ z roku 1987(przynajmniej ja widzia³em takich
kilka) i jak niedawno pisa³em Z056 w tym kolorze maj¹ z ty³u
napisy ostrzegawcze.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Bordowe Bizony Z056 te¿ maj¹ te napisy ostrzegawcze z ty³u,
jakoœ niezwraca³em uwagi na to w bordowych bo wsumie
popularny kolor a ten kolor poœredni jest dosyæ rzadki to i
te napisy bardziej zapamiêta³em jako cecha Bizona w takim
kolorze. Poprawiam siê bo nie chcê wprowadzaæ w b³¹d :-P
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.092sec