FarmPhoto.com - Picture yourself farming.
T3RRA Cutta
Thread #313212 / / Total number of messages: 14 / Thread View Count: 2533 / Add thread to favorites:
Michal N 313212 78 Bizon Gigant Z060 either
Bizon Gigant Z060
Znalazlem tego Bizona na allegro. Od razu wydal sie
wyjatkowy. Rok produkcji 1980. Posiada dziwny kolor,
nietypowe napisy, no i ten heder, ktory ma 6m. W opisie
byla zawarta informacja, ze mozna go przemalowac albo "zmyc
wierzchnia farbe" Z tego moze wynikac, ze byl
przemalowywany. Wg mnie ten heder tez jest tuningowany, ale
mimo wszytsko to dosc ciekawy model :-)
0,0,0
Re: Bizon Gigant Z060
.
0,0,0
Re: Bizon Gigant Z060
.
0,0,0
Re: Bizon Gigant Z060
.
0,0,0
Re: Bizon Gigant Z060
No i wreszcie ten heder :-) dosc niesymetryczny :-p
0,0,0
Re: Bizon Gigant Z060
van anti roest hebben ze ginder verzekers ook nog nooit
gehoord, met een kwastje hammerit verf op zou da spel al
veel beter uit zien!
0,0,0
Re: Bizon Gigant Z060
Ten heder te¿ mnie zastanawia, po nagarniaczu wygl¹da jakby
by³ obciêty z jeszcze szerszego :-\ w¹tpiê ¿eby fabrycznie
taki nagarniacz zmontowali dla Ggigantów z hederem 5,8m.
0,0,0
Re: Bizon Gigant Z060
Ch³opaki nie wygadujcie g³upot:-\¿e heder jest przed³u¿ony
jak mo¿e byæ przed³u¿ony heder pomyœlcie sobie jak by ktoœ
móg³ dospwaæ precyzyjnie œlimak w hederze to jest nie realne
a po drugie to widaæ go³ym okiem,¿e to jest wersja exportowa
dach inny itp.
0,0,0
Re: Bizon Gigant Z060
Moim zdaniem 6m. w gigancie to jak na polskie œrednie zbiory
plonów to lekka przesada.
0,0,0
Re: Bizon Gigant Z060
W tym roku móg³ sobie dobrze radziæ po tej suszy w s³abych
zbo¿ach;-)
0,0,0
Re: Bizon Gigant Z060
U mnie nie mam co narzekaæ, nie jest Ÿle. Jak u was sypi¹
zbo¿a i rzepak?
0,0,0
Re: Bizon Gigant Z060
Slawek, przecie¿ nienapisa³em ¿e heder jest przed³u¿ony!
tylko ¿e wygl¹da(nietwierdze ¿e tak jest) jakby by³ obciêty
z jeszcze szerszego
0,0,0
Re: Bizon Gigant Z060
Jakieœ trzy- cztery lata temu spotka³em ten kombajn w moich
okolicach. Bardzo ciekawy egzemplarz ta kabina no i heder.
Moim zdaniem by³ on skracany [kiedyœ podawa³em link do
Wêgierskiej strony gdzie mo¿na by³o siê dowiedzieæ, ¿e
trafia³y tam kombajny o szerokoœciach 5,8 ; 6,4 i 6,8m].
Ca³kiem mo¿liwe,¿e maszyna z tak szerokim hederem zosta³a w
kraju.
Moj¹ uwagê zwraca jeszcze inny szczegó³. Mianowicie
przenoœniki - ziarnowy i k³osowy. W Gigancie Z060 z prawej
strony kombajnu znajdowa³ siê œlimakowy przenoœnik ziarnowy
, natomiast z lewej krótki przenoœnik k³osowy [te¿
œlimakowy] który zgoniny doprowadza³ do dom³acacza.
Tu widzimy przenoœniki znane z innych modeli Bizonów, które
to w Gigancie pojawi³y siê dopiero w modelu Z083.
0,0,0
Re: Bizon Gigant Z060
Michal N. wrote:
.


Gigant sypie na maleńką dwukółkę. Ciekawa maszyna. Widać jaka ogromna na tych zdjęciach.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.135sec