FarmPhoto.com - Farming like you've never seen it before.
T3RRA Cutta
Thread #314048 / / Total number of messages: 15 / Thread View Count: 1367 / Add thread to favorites:
Krystian 314048 78 Bizon BS Z110 & Super Z056 either
Bizon BS Z110 & Super Z056
Bizony BS i Super w czasie zbioru jêczmienia
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Super Z056
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Super Z056
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Super Z056
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Super Z056
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Super Z056
Chyba œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e o takich polach marz¹
operatorzy kombajnów - pola d³ugie i szerokie o w miarê
wyrównanej powierzchni oraz pozbawione kamieni. :-)
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Super Z056
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Super Z056
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Super Z056
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Super Z056
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Super Z056
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Super Z056
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Super Z056
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Super Z056
,,
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 & Super Z056
Z ty³u kombajnu widaæ naklejone logo Samoobrony :D

W moich stronach ma³o jest BSów (spotka³em 3). Jeœli chodzi
o spó³dzielnie to maj¹ Bizony Z056 i czasem Rekordy a jak
jest nowszy kombajn to ju¿ jakiœ Claas, New Holland, John
Deere a BSów niemaj¹.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.104sec