FarmPhoto.com - The world of farming in photos.
T3RRA Cutta
Thread #314834 / / Total number of messages: 19 / Thread View Count: 4097 / Add thread to favorites:
dawid 314834 78 Bizon BS Z110 i BS 5110 either
Bizon BS Z110 i BS 5110
:-)
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 i BS 5110
1991
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 i BS 5110
Tabliczka tego exportowego BS'a 5110
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 i BS 5110
2001
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 i BS 5110
:-)
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 i BS 5110
Fajne maszyny i super fotki. Przyda³by siê ktoryœ z nich.
:-) Wiesz mo¿e ile ich w³aœciciel ma ha?
Pozdrawiam
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 i BS 5110
Na gospodarstwie jest jeszcze nowy kombajn New Holland TC56
który jak tam by³em akurat gdzieœ kosi³, niewiem ile ha
gospodarstwo liczy, kombajny du¿o pracuj¹ po us³ugach. Jest
te¿ ci¹gnik John Deere który aktualnie pracuje z pras¹
Sipma Z224(niecodzienny zestaw). Myœlê, ¿e ten gospodarz
dysponuje najlepszym sprzêtem w ca³ym regionie (niewliczaj¹c
gospodarstw powsta³ych na bazie by³ych PGRów itp. choæ i
wiele z nich nie ma takich maszyn)
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 i BS 5110
Osobiœcie to wola³bym BS'a ni¿ TC56, choæby z wygl¹du. A
wiesz jaki model tego ci¹gnika lub chocia¿ jaka seria?
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 i BS 5110
Nastêpnym razem sprawdzê co to za model ci¹gnika jeœli
akurat bêdê go widzia³, bo pasuje mi mieæ do kompletu
zdjêcia ze ¿niw tych BSów (mo¿e sie uda choæ ju¿ ku koñcowi
¿niwa siê zbli¿aj¹, tego czerwonego BSa umieszcza³em tutaj w
zesz³ym roku ze ¿niw 2005).
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 i BS 5110
Wiesz mo¿e jak w Twojej okolicy jest z dostêpem czêœci do
BS'a? Mi zosta³o jeszcze 16 ha pszenicy, na razie wstrzymuje
nas pogoda, bo popaduje trochê.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 i BS 5110
Byloby ciekawie gdybys dowiedzal sie ile ten koles ma ha
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 i BS 5110
w³asnie:) wypytaj sie-narobi³es nam chêtki tymi
zdjêciami-gratulacje udane;-)
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 i BS 5110
Niebieski BS podaczas pracy.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 i BS 5110
¯niwa 2006
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 i BS 5110
Czy wiesz mo¿e Dawid jaki silnik zamontowany jest w tym
czerwonym BSie? Nie przypadkiem Valmet [240KM]? :-)
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 i BS 5110
Zgadza siê, BS 5110 ma silnik Valmet ;-)
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 i BS 5110
Bardzo dobry silnik, ale nie w razie awarii. :-P Ciekawe
czemu ten Z110 ma przednie ko³a czerwone?
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 i BS 5110
Bardzo dobry silnik, ale nie w razie awarii. :-P Ciekawe
czemu ten Z110 ma przednie ko³a czerwone?
0,0,0
Re: Bizon BS Z110 i BS 5110
Witam wszystkich.bylem ostatnio na dozynkach i spotkalem tam
Bizona BS-5110 z przystawka do kukurydzy.W pelni jeste
przekonany do tych maszyn.Bizon to potêga :-)
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.112sec