FarmPhoto.com - Photos. The international farming language.
T3RRA Cutta
Thread #317033 / / Total number of messages: 14 / Thread View Count: 1532 / Add thread to favorites:
Jozek 317033 57 Zetor 7711 either
Zetor 7711
5.08.06r.
Troche siê zakopa³ z kosiark¹ rotacyjn¹, ale wyjecha³ o
w³asnych si³ach. :-D
0,0,0
Re: Zetor 7711
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
Pase¿er w Zetorze. :-P
0,0,0
Re: Zetor 7711
Na wsi gdzie mam rodzine u jednego goœcia to pies podczas
jazdy siedzi na b³otniku w SAM-ie bez kabiny wielkoœci
30-tki, nie boi siê ¿e spadnie i tylko siê rozgl¹da.
0,0,0
Re: Zetor 7711
Hehe, powinien goœæ zrobiæ mu jak¹s ³aweczkê. :-P
0,0,0
Re: Zetor 7711
Co ta podbitka w dachu ci sie tak obwiesi³a???
0,0,0
Re: Zetor 7711
Obwiesi³a siê chyba przez to, ¿e kiedyœ by³a przemoczona i
wysz³a stamt¹d, musze j¹ tam z powrotem wepchn¹æ. :-P
0,0,0
Re: Zetor 7711
Odkrêæ te œruby na dachu z przodu,unieœ dach w górê i
naci¹gnij podbitkê ja tam czasem zgl¹dam jak strzeli mi
bezpiecznik od radia:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
Pewnie za bardzo dajesz tym radiem. :-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
Nie nieszaleje dwa g³oœniczki 80-tki i kaseciak sony i
wystarczy ³adnie s³ychaæ.Na wiosne mi strzeli³ bezpiecznik
to na polu otwiera³em dach i w³o¿y³em drucik bo bez radyjka
to nie robota:-)
0,0,0
Re: Zetor 7711
Wydaje mi się że jest to Zetor 7211
0,0,0
Re: Zetor 7711
Przepraszam za pomyłke to jest Zetor 7711:-[
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.15sec