FarmPhoto.com - Share your farming photos!
T3RRA Cutta
Thread #317241 / / Total number of messages: 7 / Thread View Count: 644 / Add thread to favorites:
czacza 317241 78 Bizon Super Z056 either
Bizon Super Z056
10-08-2006
pld. wielkopolska
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
panowie, jestem zbulwersowany,ktos na tej stronie korzysta
z
naszych zdjec. a oto adres
http://www.samochodyswiata.pl/viewtopic.php?t=11434
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Muszê siê przyznaæ, ale ten koleœ musi byæ z moich okolic
(widz¹c po podpisie pod avatarem). Nie wiem czy zrobi³ coœ
z³ego - wielku u¿ytkowników fp linkuje zdjêcia z innych
stron (aukcji itp) zazwyczaj nawet nie podaj¹c Ÿród³a. Ten
koleœ napisa³ ¿e zdjêcia pochodz¹ z farmphoto.
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Oj odrazu zbulwersowanie, po prostu chcialem zrobcæ tam
temat ale sam nie mia³em fotek(zaczalem je dopiero
robic w
tym sezonie)wiêc skorzysta³em z waszych ale
jednoczesnie
napisalem ¿e korzystam ze zdjec z serwisu
farmphoto.com.Juz
niedlugo temat bedzie z moimi fotkami wiec nie ma ma
ju¿
problemu ale jesli chcecie zeby temat byl skasowany to nie
ma problemu.zakladajac temat z waszymi fotkami zdawalem
sobie sprawe z tego ze to sie moze kiedys wydac i mowie
jescze raz:jesli nie chcecie tam swoich fotek to nie ma
problemu temat bedzie skasowany!!!!!
0,0,0
Re: Bizon Super Z056
Podawanie linków do stron powi¹zanych ze sob¹ tematycznie
to oczywiœcie nic z³ego a wrêcz przeciwnie, u³atwienie
dostêpu do informacji osobom, które niedawno zainteresowa³y
sie danym tematem i s¹ na etapie przeszukiwania czêsto
dziesi¹tków bezwartoœciowych stron, które pojawiaj¹ w
wyszukiwarkach. To w pewnym sensie równie¿ darmowa reklama.
Wiêc reasumuj¹c nie mam nic przeciwko odnoœnikom do moich
zdjêæ na FP. Sam te¿ kilka razy podawa³em linki do ciekawych
stron, które uda³o mi siê gdzieœ odnaleœæ i wrzuca³em
zdjêcia z nich na FP. Zawsze jednak stara³em siê podaæ
Ÿród³o pochodzenia lub ewentualnie autora fotografii.
Inna sprawa gdy ktoœ nie swoje fotografie wykorzystuje bez
podania jakichkolwiek informacji, to rzeczywiœcie jest ju¿
jawne ³amanie praw autorskich.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.062sec