FarmPhoto.com - Farming like you've never seen it before.
T3RRA Cutta
Thread #320152 / / Total number of messages: 18 / Thread View Count: 2177 / Add thread to favorites:
MaCiEk2006 320152 78 Wypadek either
Wypadek
Trzy osoby zginê³y, jedna zosta³a ciê¿ko ranna w zderzeniu
vw golfa z kombajnem w Pisarzowicach (pow. brzeski ).
Golf uderzy³ w przedni± czê¶æ maszyny - element który s³u¿y
do koszenia i transportu zbo¿a.
Ofiary ¶miertelne to trzej mê¿czy¼ni - dwóch 21-latków i 18-
latek. Ranny 22-latek zosta³ odwieziony do szpitala w Opolu.
Wszyscy podró¿uj±cy Golfem to mieszkañcy Brzegu.
Kierowca kombajnu z³ama³ przepisy poruszaj±c siê po drodze z
do³±czonym do maszyny headerem. Zgodnie z przepisami jad±c
po drodze publicznej element kosz±cy powinien byæ ci±gniêty
na wózku za kombajnem.
Wed³ug wstêpnych ustaleñ nie bez znaczenia by³a te¿ brawura
kierowcy i nadmierna prêdko¶æ samochodu.
0,0,0
Re: Wypadek
:-(
0,0,0
Re: Wypadek
:-( :-(
0,0,0
Re: Wypadek
:-(:-(:-(
0,0,0
Re: Wypadek
ohhhhhhhhhhhhhhh very bad..... :-(
0,0,0
Re: Wypadek
AUW, I don't think the driver of the car survived the crash.
ow that's on of the reasons that here in holland to take the
head of and put it on a small wagon.

Groete oet Mofert.
Niels.
0,0,0
Re: Wypadek
:-\S³ysza³em o tym wypadku w radiu i wypowiada³ sie rolnik
który ma 60ha w 52 kawa³kach zdiecie i za³ozenie hederu
zajmuie mu 1 godzine oczywiscie mysle ze mozna to zrobiæ
krócej ale pospiech tez nie po p³aca. Mojm zdaniem kombajny
z hederami do pieciu metrów mog¹ podrózowaæ po podrzednych
drogach publicznych ale przy zachowaniu zdrowego rozs¹dku
kombajnisty a takze innych kierowców
Kombajny powinny byæ dobrze widoczne a na tyle powinna
znale¿æ sie tabliczka z napisem tego typu "chcesz mnie
wyprzedziæ urzyj dwóch krótkich sygnaów dzwiekowych"
0,0,0
Re: Wypadek
Niels, translation (summary) for you.
Three out of four passangers travalling by car died, the
latter person was hurt very badly and transported to the
hospital.
The victims: three boys (22 and two 21 years old).
According to the Polish law, header should be taken off and
transported on a special trolley in the back.

However, the car driver excedeed the speed limit
considerably what influenced the accident results.

In Poland the field size varies among regions however it is
not high. Sometimes happens when 60 hectar farms consists of
40-50 parts. Now you can imagine how difficult and time
consuming it is to take the header off and put it on the
trolley. And last remark: BIZON's width is approx. 4,5m
(header - cutting knives 4,2m).
0,0,0
Re: Wypadek
:-( Przykre ¿niwa dla kombajnisty
0,0,0
Re: Wypadek
Artur do 4,2m to jeszcze mo¿na siê zgodziæ, ale nie 5
metrów!
0,0,0
Re: Wypadek
czytalem o tym w gazetach napisali ze to jest 30 tonowy
kolos a kierowca golfa jechal 100 km/h i wypad z zakretu
0,0,0
Re: Wypadek
30 tonowy ? Ile tak naprawde wa¿y BIZON razem z hederem?
0,0,0
Re: Wypadek
7700kg
0,0,0
Re: Wypadek
H2opolo
Thanx for the translation, intresting picks!

wat a bad dammage on the car, and I'm surprised the
harvester has almost no visual dammage!

I'm sorry for the people who died, but afortunally some of
those crazy young kids will never leurn.....


For next time please post this kind of pics In the Whoops
catagory, under crashed.
You can easally find them back later than. ;-)

Greetings, Martijn.
0,0,0
Re: Wypadek
Spój¿cie na http://www.112opole.pl/ i na starsze wypadki.S¹
tam zdjêcia z tego wypadku.Ostrzegam.Tylko dla ludzi o
mocnych nerwach...:-\
0,0,0
Re: Wypadek
Ty wiesz ile to 5m?? ¯aden kombajn nie powinien jeŸdziæ.
Powinien byæ podczepiony z tylu na wózku i niema ró¿nicy
czy ma 3,5 m czy 5 m i tak mo¿na siê w pakowaæ bo
zazwyczaj ka¿dy kombajn zajmuje jeden pas i bardzo ³atwo o
wypadek wiec hedery na wózki....
0,0,0
Re: Wypadek
:-( Ja ju¿ nauczy³em siê woziæ heder na wózku. Kiedyœ pod
heder ma³o nie wjecha³a mi rozpêdzona Astra.
0,0,0
Re: Wypadek
Kombajn na drodze może przestraszyć. Nierzadko jedzie środkiem ulicy.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.146sec