FarmPhoto.com - The global farm community.
T3RRA Cutta
Thread #320625 / / Total number of messages: 10 / Thread View Count: 5215 / Add thread to favorites:
dawid 320625 78 Bizon Gigant either
Bizon Gigant
Dalej nie wiem jaki to model. Przenoœniki ziarnowy i k³osowy
ma ju¿ takie jak Gigant Z083 :-\
0,0,0
Re: Bizon Gigant
kiedys rozmawialem z gostkiem co przyprowadzal kombajny z
plocka do kolka i mowil mi ze widzial na placu przed fabryka
giganty bez kabin ktore szly na export najprawdopodobniej
jest to pozna odmiana z061 ale tylnie kola sa troche male i
to mi nie pasuje.a tak w ogole to glowna wada gigantow byly
przenosniki ziarnowe i klosowe ktore byly zawodne.kiedys
ktos zamieszczal juz takiego bizona giganta z przenosnikami
nowej konstrukcji i mial dorobiona kabine a nagarniacz byl
przedluzany bo oryginalny heder mial szerokosc 6 m a
zamontowano mu magarniacz od z083 5 metrow i dolozono 1
metr.przypuszczam ze zrobiono tak bo z czesciami do z060 z 6
m hederem nie bylo juz czesci.moze sie myle jak tak to sorki
:-)
0,0,0
Re: Bizon Gigant
No ten to jest elegancki:) :-D Warto mu kabine zalozyc
0,0,0
Re: Bizon Gigant
To jest ten sam co kiedyœ dawa³em zdjêcie od przodu jak sta³
w gara¿u, teraz uda³o siê go sfotografowaæ na polu. Nawet
fajny sprzêt, z kabin¹ by siê bardzo dobrze prezentowa³.
Orginalnie prawdopodobnie mia³ on kabinê (barierka jest
dorabiana). Ciê¿ko jest okreœliæ jaki to jest model, wsumie
wygl¹da jak przejœciowa wersja albo poprzerabiany Z061.
Zastanawiaj¹ce s¹ te ma³e ko³a z ty³u, pewnie nieorginalne
bo przecie¿ Z061 mia³ du¿e ko³a no a Z060 to napewno nie
jest. Kombajn jest przerobiony z hydrostatic na zwyk³y :-\
Napewno zalet¹ jest sieczkarnia.
0,0,0
Re: Bizon Gigant
Pewnoœci nie mam, ale ja zdecydowanie obstawiam Z061. Pewnie
zauwa¿yliœcie, ¿e ten kombajn jest na allegro opisany jako
Z060 z 1988r.? Ale wiadomo, ¿e Z061 by³ te¿ podpisywany jako
Z060. Mój znajomy ma Z083 od nowoœci i generalnie jest w
stanie fabrycznym. Mia³em go przyjemnoœæ ogl¹dn¹æ osobiœcie.
Jest to Z083 z 1986 roku (tabl. znam.) i z tego co wiem by³
to pierwszy rok produkcji Z083 (ksi¹¿ka o kombajnach z
czytelni SGGW) a produkcjê Z061 skoñczono w 1982 roku ("XXX
lat prod. kombajnów zb. w P³ocku"). Poza tym Z083 maj¹
kierunkowskaz miêdzy rur¹ wysypow¹ i kabin¹ i trochê innego
kszta³tu blachê w tym miejscu. Poza tym w Z083 pod rur¹
wysypow¹ os³ona z blachy jest wê¿sza i odblaski na niej s¹ 2
na skraju a nie jeden. Kierunki z przodu s¹ w Z083 wy¿ej
(jak w ostatnich Suprach) a w Z061 zauwa¿y³em (osobiœcie nie
widzia³em, ale tak jest na wszystkich zdjêciach) s¹ nisko
jak np. w Z056/3. Naklejak FM¯ przemawia za Z083, ale widaæ,
¿e jest nowiuœka i pewnie dodana. Za to tylna naklejka jest
trochê widaæ sfatygowana i pasuje idealnie do Z061. Od tej
strony przenoœników nie widzê, ale skoro widzia³eœ to mo¿e
by³y zmieniane, a tabliczka pewnie przebita Z 1980 na 1988.
A ma on jeden czy dwa silniki hydrauliczne na hydrostacie?
0,0,0
Re: Bizon Gigant
Muszê w koñcu zamieœciæ fotki tego Z083 z 86r. Jakbyœcie
obstawiali porownanie Bizon Gigant Z083 vs Fortschritt E-517
? Znajomy mia³ wybór i wybra³ Z083. Fortscritt by³ z 3 lata
m³oszy i minimalnie tañszy i mia³ uszkodzone œlizgi pod
hederem oraz bardzo szarpa³a listwa tn¹ca a skutki by³o
widaæ na bagnetach.
0,0,0
Re: Bizon Gigant
A i jeszcze jedno! Czy ktoœ posiada z Was filmik Z083 z
1991r., którego link zamieszcza³ ze dwa lata temu TOMASZ ???
On ju¿ nie dzia³a, a mo¿e ktoœ wie o co chodzi i ma ten
filnik. bêdê bardzo wdziêczny za wysy³kê na topliner@wp.pl
0,0,0
Re: Bizon Gigant
A czy do Giganta podchodzi taka sama kabina jak do Super i
Rekord?
0,0,0
Re: Bizon Gigant
Kombajn jest na allegro bo ja zamieœci³em og³oszenie po
uzgodnieniu jego treœci z w³aœcicielem, zdjêcie jest
oczywiœcie mojego autorstwa. Przenoœninki napewno ma takie
jak w Z083 bo widzia³em. Kombajn ju¿ nie ma napêdu
hydrostatycznego tylko jest przerobiony na zwyk³¹ skrzyniê
0,0,0
Re: Bizon Gigant
Ja podczas porz¹dkowania plików znalaz³em na kompie ten
filmik z Gigantem, Przemek, napisz czy ci przys³aæ czy moze
ju¿ go masz
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.091sec