FarmPhoto.com - Picture yourself farming.
T3RRA Cutta
Thread #322354 / / Total number of messages: 19 / Thread View Count: 1567 / Add thread to favorites:
Jozek 322354 61 Ursus C-330M either
Ursus C-330M
1989r.
Ci¹gnik nale¿y do mojego wujka.
0,0,0
Re: Ursus C-330M
Coœ ma³y ostatnio ruch ze zdjêciami w tej kategorii, wiêc
trzeba coœ dodaæ. :-P
0,0,0
Re: Ursus C-330M
:-)
0,0,0
Re: Ursus C-330M
:-)
0,0,0
Re: Ursus C-330M
:-)
0,0,0
Re: Ursus C-330M
Przyczepy podpiête do C-330M nale¿¹ do mnie. :-)
0,0,0
Re: Ursus C-330M
:-)
0,0,0
Re: Ursus C-330M
FAJNE FOTKI :-)
HMM... MOWIESZ PRZYCZEPY TWOJA A CIAGNIK ??:-P
0,0,0
Re: Ursus C-330M
AA JUZ WIEM DO KOGO :) PRZEKAPILEM :-) A JA CHODZI O
KATEGORIE TO WOLE TE ZAGRANICZNE CIAGNIKI :-D
0,0,0
Re: Ursus C-330M
Ci¹gnik jest w³asnoœcia wuja, tak jak napisa³em. Zdjêcia
by³y zrobione dn. 31.07.2006, gdy kosiliœmy u niego rzepak,
bo nie dawa³ radê swoim Bizonem. :-P
0,0,0
Re: Ursus C-330M
Te¿ wole w sumie zagraniczne maszyny. :-D
0,0,0
Re: Ursus C-330M
HIHIHI TO MOGLEŒ MÓWIÆ TO BYM NASZA BRYGADE WYS£A£ :-)
0,0,0
Re: Ursus C-330M
Za daleko troche i za ma³y area³. :-P Mój Claas podo³a³ i
problem z g³owy. :-)
0,0,0
Re: Ursus C-330M
A JAK CI SIE PODOBA NASZ NOWY ZAKUP LEXION 480 :-)
0,0,0
Re: Ursus C-330M
NIE MA PROBLEMU SPRZET NA TIRY :-P
0,0,0
Re: Ursus C-330M
jak chcesz pogadac to masz moje gg 2689319 a nie tam tu tak
bedziemy pisac :-D ODEZWIJ SIE JA JESTEM NA NIEWIDOCZNYM
0,0,0
Re: Ursus C-330M
Musia³o by byæ du¿o ha. :-P
0,0,0
Re: Ursus C-330M
Ci¹gnik ³adny bo w oryginale,tylko te b³otniki do niego nie
pasuj¹:-\
0,0,0
Re: Ursus C-330M
Inaczej nie da rady, bo kabina by³a by nieszczelna, ale
oryginalne s¹.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.121sec