FarmPhoto.com - The global farm community.
T3RRA Cutta
Thread #322998 / / Total number of messages: 38 / Thread View Count: 4521 / Add thread to favorites:
[1][2] (page 1 of 2)
Jozek 322998 57 Zetor ZTS 16245 + Kverneland L5 either
Zetor ZTS 16245 + Kverneland L5
10.08.2006
Orka pod rzepak. Na pocz¹tku trochê s³abo przykrywa³,
poniewa¿ by³o bardzo wilgotno, a i p³ug nie by³ jeszcze
przetarty poz zimie, pomimo tego, ¿e by³ zakonserwowany.
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245 + Kverneland L5
:-)
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245 + Kverneland L5
:-)
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245 + Kverneland L5
:-)
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245 + Kverneland L5
:-)
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245 + Kverneland L5
Reszta zdjêæ potem. :-P
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245 + Kverneland L5
Józek, mam nadzieje ze za kierownica Ty a nie ciagle Twoj
brat:-D ;p
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245 + Kverneland L5
Nice photos !! :-)
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245 + Kverneland L5
Zdjêcia robiê tylko ja, wiêc mnie niegdzie nie ujrzysz za
kierownic¹. :-D Ja ora³em innym razem. :-P
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245 + Kverneland L5
:-)
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245 + Kverneland L5
:-)
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245 + Kverneland L5
:-)
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245 + Kverneland L5
Spojrzenie noc¹. :-P
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245 + Kverneland L5
Koniec orki tej nocy. :-)
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245 + Kverneland L5
Zestaw po nocnej pracy. :-P
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245 + Kverneland L5
:-P
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245 + Kverneland L5
Jak widaæ warunki pracy by³y bardzo ciê¿kie.
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245 + Kverneland L5
:-P
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245 + Kverneland L5
Dalszy ci¹g orki pod rzepak. :-)
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245 + Kverneland L5
:-)
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245 + Kverneland L5
Niektóre zdjêcia s¹ nieco ciemne, ale nie chcia³o mi siê ich
rozjaœniaæ. :-P
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245 + Kverneland L5
Troszkê mokro by³o, ale ci¹gnik nigdzie nie stan¹³. :-P
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245 + Kverneland L5
:-)
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245 + Kverneland L5
fajne fotki Jozek jak wpadne do ciebie siac mc 200 to ty
siadziesz za fajere a ja ci bede pstryka³ :PP
0,0,0
Re: Zetor ZTS 16245 + Kverneland L5
Nie ma sprawy, bo mi nie ma kto zrobiæ zdjêcia jak pracuje w
polu. A jaki masz zestaw do tego siewu?
0,0,0
Loading Message List
[1][2] (page 1 of 2)
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.143sec