FarmPhoto.com - Farming like you've never seen it before.
T3RRA Cutta
Thread #323657 / / Total number of messages: 13 / Thread View Count: 2779 / Add thread to favorites:
Wojciech 323657 61 URSUS 1634 + p³ug either
URSUS 1634 + p³ug
Po orce w zwiêz³ej glebie zabrak³o paliwa, ale po dolaniu
ci¹gnik mo¿e kontyn³owaæ jazde na baze. Ci¹gnik nale¿y do
w³oskiego rolnika który wykupi³ PGR. Ci¹gnik ma 10 lat bez
wiêkszej awari zdaniem operatora.:-):-)
0,0,0
Re: URSUS 1634 + p³ug
,
0,0,0
Re: URSUS 1634 + p³ug
,
0,0,0
Re: URSUS 1634 + p³ug
,
0,0,0
Re: URSUS 1634 + p³ug
,
0,0,0
Re: URSUS 1634 + p³ug
,
0,0,0
Re: URSUS 1634 + p³ug
,
0,0,0
Re: URSUS 1634 + p³ug
,
0,0,0
Re: URSUS 1634 + pług
Nastêpnego dnia zmieni³a siê pogoda i w pole wyjecha³
równie¿ ZTS
0,0,0
Re: URSUS 1634 + p³ug
,
0,0,0
Re: URSUS 1634 + pług
Mimo mniejszego przebiegu(operator na lato przechodzi na
kombajn zbo¿owy) ZTS gorzej kopci.
0,0,0
Re: URSUS 1634 + p³ug
Fajny ciagniczek ,szkoda ze mu te oslony posciagali przy
masce ,jak dla mnie to jeden z ladniejszych ursusów
0,0,0
Re: URSUS 1634 + pług
Jak ka¿dy wie, jedn¹ z najmocniejszych stron Ursusa 1634
jest kabina, bo jakoœæ wykonania wielu podzespo³ów jest
gorsza ni¿ w 16245. Co do kopcenia to mo¿e byæ wiele
przyczyn, poza tym silnik s¹ identyczne i w 16245 na pewno
nie jest gorszy, mo¿e byæ bardziej wyeksploatowany, nie
wszystko zale¿y od przebiego. Przyczyn¹ nadmiernego
zadymiania spalin mog¹ byæ lej¹ce wtryski, silnik jest
zakatowany, nawet pomimo mniejszego przebiegu i inne. Ja w
16245 nie mam problemów z kopceniem, bo niemal go nie ma.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.225sec