FarmPhoto.com - The global farm community.
T3RRA Cutta
Thread #339218 / / Total number of messages: 5 / Thread View Count: 1725 / Add thread to favorites:
Przemek15 339218 61 Ursus 912 - 1214 either
Ursus 912 - 1214
-
0,0,0
Re: Ursus 912 - 1214
W prospektach dotycz±cych rodzin ci±gników U 902 -
1214 i U
912 - 1224 wynika, ze te nowsze ci±gniki mia³y moc
odpowiednio: U 1012 i 1014 - 88 KM, 1222 i 1224 - 107, ich
poprzednicy natomiast 1002 i 1004 - 100 KM a 1212 i 1214 -
112 KM, ró¿nia sie onaczenia silników a max. momenty
obrotowe s± ró¿ne i przy ró¿nych obrotach,
nie wiem jak to
sie odczuwa w eksploatacji, ale to chyba nietypowe aby
modernizowane modele mialy mniejsza moc.
0,0,0
Re: Ursus 912 - 1214
Wg mnie jest to jakieœ niedoci¹gniêcie, bo 1014 mia³ 95 KM,
a 1224 115 KM. Nie wiem co s¹dziæ o tych danych w
prospektach.
0,0,0
Re: Ursus 912 - 1214
Jeœli chodzi o 1222 i 1224 to jest to pewnie b³¹d i powinno
byæ nie 107KM, tylko 117KM, zaœ z 1012 i 1014 we wszystkich
Ÿród³ach poza tym maj¹ 96KM. Co do modernizacji A to
wszystkie info s¹ moim zdaniem w³aœciwe, bo z innymi siê nie
spotka³em. A jeœli chodzi np. o 1212 to blisko 13 Ÿróde³
wskazuje tylko 112KM. I tak¹ te¿ moc na bank mia³y 1201,1204
i 1214.
0,0,0
Re: Ursus 912 - 1214
Ja tu widze niezly burdel ;-) w tych zrodlach informacji,
ale w sumie jakie to ma dzis znaczenie :-)
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.059sec