FarmPhoto.com - Photos. For farmers. By farmers.
T3RRA Cutta
Thread #339232 / / Total number of messages: 3 / Thread View Count: 1739 / Add thread to favorites:
Przemek15 339232 61 Ursus C-325 either
Ursus C-325
Jeden znawca od 25-tek powiedzia³, ¿e b³otniki tylne na tym
zdjêciu nie s¹ od C-325, gdy¿ C-325 ma tylne b³otniki z
przodu œciête (chyba wiadomo o co chodzi). Ja siê jeszcze
zastanawiam co robi tu butla, przecie¿ instalacja
sprê¿arkowa pojawi³a siê podobno dopiero w C-328.
0,0,0
Re: Ursus C-325
Wersja z ko³ami drabinkowymi
Warto zauwa¿yæ, ¿e niektóre 25-tki maj¹ reflektory przednie
bli¿ej siebie i bardziej do przodu, a inne takie jak w C-328
oraz, ¿e na niektórych jest napisane tylko C-25 zamiast
C-325. poza tym jeden goœciu mówi³, ¿e ma oryginalnego C-325
A i przyjecha³ do Ursusa coœ siê dowiedzieæ. Okaza³o siê, ¿e
oni nigdy o takiej wersji nie s³yszeli. Potem sprawdziliœmy
w muzeum i okaza³o siê, ¿e tam te¿ jest na tabliczce C-325
A. Ja ju¿ sam nic nie rozumiem:-\
0,0,0
Re: Ursus C-325
Niema i nie bylo NIGDY czegos takiego jak C-25.
Poczatkowo byla uzywana nazwa Ursus 25, potem wraz z literka "C" doszla cyfra "3" wiec albo Ursus 25 albo Ursus C-325.
W przypadku C-328 od poczatku uzywano symbolu C + trzy cyfry tak wiec nie bylo juz Ursusa 28 tylko C-328
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.051sec