FarmPhoto.com - Share your farming photos!
T3RRA Cutta
Thread #339244 / / Total number of messages: 10 / Thread View Count: 3811 / Add thread to favorites:
Przemek15 339244 61 Ursus C-355 either
Ursus C-355
-
0,0,0
Re: Ursus C-355
Zbli¿enie na odœrodkowy filtr oleju zwany te¿ wirówk¹,
b¹kiem i centryfug¹ (od ang. centrifugal - odœrodkowy). Mam
jedno pytanie, czy ten filtr by³ jakoœ napêdzany? W koñcu
sk¹d w nim si³a odœrodkowa?
0,0,0
Re: Ursus C-355
Prospekt (french version)
0,0,0
Re: Ursus C-355
-
0,0,0
Re: Ursus C-355
-
0,0,0
Re: Ursus C-355
-
0,0,0
Re: Ursus C-355
Super zdjecia
Swego czasu toczyla sie tu dyskusja na temat roznic pomiedzy
C-4011, C-355 i C-360, tu doskonale widac jak bardzo jest
ten C-355 podobny do C-4011, wiecej roznic jest pomiedzy
C-355 i C-360
pozdrawiam
0,0,0
Re: Ursus C-355
Mnie siê wydaje, ¿e poza silnikiem, tylnymi obci¹¿nikami
i œwiat³ami na tylnych b³otnikach, zaczepem rolniczym to
niewiele jest podobieñstw miêdzy C-4011 a C-355. Na pierwszy
rzut oka maj¹ ró¿ne maski, a poza tym filtr oleju w C-4011
jest podwójny, A C-355 wirówka, w C-4011 jest taka wajcha
miêdzy nogami przy siedzeniu do prze³¹czania hamulców
hydraulicznych na lewe, prawe lub oba ko³a a peda³ jest
jeden do hamowania, zaœ w C-355 s¹ dwa peda³y z przesuwk¹
(zapadk¹). Zegary s¹ ró¿ne. Przednia oœ C-4011 jest
resorowana (sprê¿ynki w zwrotnicach), zaœ w C-355 sztywna,
tyle, ¿e i tu i tu okr¹g³a jest to oœ.
0,0,0
Re: Ursus C-355
A i jeszcze jedno czy przy C-355 mo¿na zamontowaæ
szczelinowy filtr poziomy jak w C-360, bo mi siê wydaje, ¿e
konstrukcja na to nie bardzo pozwala?
I tak abstrahuj¹c: ma ktoœ mo¿e SimTractor 3.58 i 3.59 -
demo oczywiœcie?
0,0,0
Re: Ursus C-355
Mo¿na za³o¿yæ szczelinowy filtr powietrza zamiast wirówki.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.066sec