FarmPhoto.com - Photos. The international farming language.
T3RRA Cutta
Thread #339252 / / Total number of messages: 12 / Thread View Count: 6954 / Add thread to favorites:
Przemek15 339252 61 Ursus C-355 M !!!!! either
Ursus C-355 M !!!!!
TO JEST PREMIERA TEGO MODELU NA FARMPHOTO!
PO RAZ PIERWSZY TUTAJ I BYÆ MO¯E W CA£YM INTERNECIE!
ORYGINALNY I NIEPOWTARZALNY!
URSUUUUUUUUUUUUS C-355 M !!!!!
0,0,0
Re: Ursus C-355 M !!!!!
Zbli¿enie na szczelinowy filtr oleju - zasadnicza ró¿nica
miêdzy C-355 a C-355 M. Tak w ogóle to on zdecydowanie jest
bardziej podobny do 60-tki (œwiat³a na b³otnikach,
wspomniany filtr, obci¹¿niki na ko³ach, przednie œwiat³a jak
w póŸniejszych 60-tkach). jedynie tylko silnik od C-355 i
byæ mo¿e zaczep rolniczy, ale tego ju¿ nie zweryfikujemy:-\
0,0,0
Re: Ursus C-355 M !!!!!
rzeczywiscie to juz prawie C-360, moze to jakas wersja
eksportowa? albo poprostu przejsciowa
0,0,0
Re: Ursus C-355 M !!!!!
Ja myœle ze wersja przejœciowa...
0,0,0
Re: Ursus C-355 M !!!!!
Mam obraz gdzieœ tego modelu z siewnikiem do kukurydzy i
zastanawia³o mnie jaki to konkretnie model.
0,0,0
Re: Ursus C-355 M !!!!!
To jest na pewno przejœciówka miêdzy C-355 a C-360 i by³
produkowany seryjnie na kraj.
Do Józka!
Sk¹d wiesz, ¿e ten o którym wspominasz to C-355M, przecie¿,
gdyby nie napis, to nie idzie go od 60-tki odró¿niæ na moje
oko. Mo¿e coœ zauwa¿y³eœ ró¿ni¹cego? Móg³byœ zeskanowaæ i tu
umieœciæ te zdjêcie rzekomego C-355 M?
0,0,0
Re: Ursus C-355 M !!!!!
Ma ktoœ mo¿e demo SimTractor 3.58 i 3.59. Prosilbym o
przes³anie w kawa³kach na topliner@wp.pl
0,0,0
Re: Ursus C-355 M !!!!!
Nie jestem pewien. Jest koloru czerwonego, a takich C-360
chyba nie by³o. Ma obci¹¿niki tylne jak w C-360. Mam
dylemat, czy by³y C-360 koloru czerwonego, bo wydaje mi siê,
¿e nie?
0,0,0
Re: Ursus C-355 M !!!!!
W starych postach jest folder exportowy C-360 (chyba w
jezyku angielskim) z okragla przednia osia i w kolorze
czerwonym
0,0,0
Re: Ursus C-355 M !!!!!
Na tym zdjêciu co mam to jest z polskim siewnikiem do
kukurydzy "Gama" wraz z aplikatorem oprysku.
0,0,0
Re: Ursus C-355 M !!!!!
Jozek przestan ju¿ mowic ze masz to zdjecie tylko
poprostu
je zapodaj ;-)
0,0,0
Re: Ursus C-355 M !!!!!
Ok, jutro zamieszcze tutaj, tylko sfotografuje, ¿eby nie
by³o, ¿e siê przechwalam. :-)
Pozdrawiam
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.097sec