FarmPhoto.com - The world of farming in photos.
T3RRA Cutta
Thread #339260 / / Total number of messages: 5 / Thread View Count: 1449 / Add thread to favorites:
Przemek15 339260 61 Ursus C-360 3P either
Ursus C-360 3P
W póŸniejszych C-360-3P (chyba od 1989) wstawiono do
kolektora ss¹cego œwiecê p³omieniow¹ u³atwiaj¹cych rozruch
przy niskich temperaturach. Najpierw za³¹czano tzw. grzanie
przytrzumuj¹c kluczyk w tym po³o¿eniu a pó¿niej dawano na
rozruch
0,0,0
Re: Ursus C-360 3P
Hej czeœæ Przemek. Widze ze równiesz jesteœ w posiadaniu
historycznych fot. S³uchaj mam sprawe, a mianowicie: razem z
kolego¹ za³o¿yliœmy strone i j¹ teraz udoskonalamy przez
ró¿ne artyku³u o ci¹gnikach Ursusów i wstawianie ich fot do
galeri ale brakuje nam troche firmowych fotografi ciagników
od C-385 w góre. I pytanie, czy masz moze takowe zdjecia??
P.S- Zapraszam do pomocy nad nasz¹ stron¹ www.ursusy.prv.pl
, razem mo¿emy zdzia³aæ o wiele wiêcej :)
Czekam na odpowiedŸ, pozdrawiam.
0,0,0
Re: Ursus C-360 3P
Siê robi. Mówisz masz. Zaraz bêd¹ od C-385 w górê
0,0,0
Re: Ursus C-360 3P
O kurka dzieki czy móg³bys wys³aæ na rogale@interia.pl??
Zapraszam do zarejestrowania sie na naszej stronie... jes³i
przeslesz foty bêdziesz VIPem...
0,0,0
Re: Ursus C-360 3P
Mateusz! Patrz Post #: 339209
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.065sec