FarmPhoto.com - The world of farming in photos.
T3RRA Cutta
Thread #340904 / / Total number of messages: 7 / Thread View Count: 1091 / Add thread to favorites:
dawid 340904 78 Bizon BS Z110 either
Bizon BS Z110
BS Z110 z przystawk¹ Geringhoff 6 rzêdów którego
zamieszcza³em we ¿niwa razem z czerwonym BS'em 5110. Po
¿niwach 5110 zosta³ sprzedany a w³aœciwie zamieniony na
wczeœniej kupionego New Holland'a TC 56 o którym
wspomina³em, akurat na ¿niwa by³y jeszcze wszystkie 3.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Witam Dawid

Czy ten kombajn ma za³o¿one szersze ogumienie, czy te¿ tylko
mi siê wydaje.
0,0,0
Re: Bizon BS Z110
Te¿ tak mi siê wydaje. Zastanawiaj¹c siê czego ma czerwone
felgi dosz³em do wniosku ¿e musia³y byæ wymienione z powodu
zastosowania szerszego ogumienia bo rzeczywiœcie opona
wygl¹da troszkê szerzej.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.339sec