FarmPhoto.com - Share your farming photos!
T3RRA Cutta
Thread #343543 / / Total number of messages: 5 / Thread View Count: 1155 / Add thread to favorites:
Przemek15 343543 78 Bizon Gigant Z061 czy Z083? either
Bizon Gigant Z061 czy Z083?
Na tabliczce jest Z060, rocznik 1986, ale...
Przenoœniki s¹ ³opatkowe jak w Z083, os³ona pod rur¹ i
kierunkowskaz jak w Z083. Poza tym napêd jest bez
mechanicznej skrzyni, tzn. hystrostat idzie prosto na
silniki przy ko³ach i w zwi¹zku z tym nie ma w kombajnie
sprzêg³a, czyli tak jak Z060(Z061). Wychodzi na to, ¿e to
mo¿e jakaœ przejœciówka albo wersja eksportowa, albo
przebieraniec (chocia¿ komu by siê chcia³o i czy to jest w
ogóle mozliwe zamieniæ te ¿mijki na ³opatkowe przenoœniki?
Ja w swoim ¿yciu spotka³em ju¿ trzy ró¿ne Giganty z 1986r.:
Z083, Z061 (ze ¿mijkami), Z061 (bez ¿mijek).
0,0,0
Re: Bizon Gigant Z061 czy Z083?
-
0,0,0
Re: Bizon Gigant Z061 czy Z083?
A jeœli ktoœ chce instrukcjê Z060 po czesku to mogê
poskanowaæ i przes³aæ, bo takow¹ posiadam
p.s. A mo¿e ten to jest czeska wersja:-\
0,0,0
Re: Bizon Gigant Z061 czy Z083?
Tomasz!
Mam nadziejê, ¿e nie masz mi za z³e, ¿e zamieœci³oty z
allegro? Juz rozmawialiœmy o tym. Jak byœ móg³ uprzejmie
odpisaæ na Toim ostatnim poscie, to by³oby mi mi³o
0,0,0
Re: Bizon Gigant Z061 czy Z083?
Wychodzi na to,że jest to jeden z ostatnich Z061 mający już niektóre elementy następnej wersji Z083.Podobne zmiany były w modelu Z062 z1984 r.Był to egzemplarz Z061 z 1980r.poddany modernizacji układu transportu ziarna i kłosów,a także układu jezdnego.
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.064sec