FarmPhoto.com - Photos. The international farming language.
T3RRA Cutta
Thread #370869 / / Total number of messages: 2 / Thread View Count: 3713 / Add thread to favorites:
The Bizon 370869 78 Fabryka Maszyn Zniwnych "Agromet" w Plocku either
Fabryka Maszyn Zniwnych "Agromet" w Plocku
Nigdy nie było samego tematu na temat FMŻ a to bardzo ciekawy temat prosz etu wpisywać wszystkie wątki na ten temat a tagże proszę o loga FMŻ

Fabryka Maszyn Żniwnych powstała na bazie trzech niezależnie działających od II poł. XIX wieku warsztatów naprawczych i fabryk narzędzi rolniczych, będących własnością: Mojżesza Szyi Sarny (rok powstania - 1870 r. , lokalizacja - pomiędzy ulicami: Sienkiewicza, Bielską i Królewiecką), Maurycego Marguliesa (ul. Tumska 13) i Pawła Urbańskiego (ul. Królewiecka - dziś nr 15). W czasie II wojny światowej ww. zakłady zostały zarekwirowane przez Niemców i połączone w lutym 1940 r. w jedno przedsiębiorstwo o nazwie Landmaschinen Fabrike Plock "Maschinen-Industrie", a produkcję podporządkowano potrzebom armii. Decyzją Pełnomocnika Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów z dn. 06.02.1945 r. na bazie niemieckiej fabryki utworzono Płockie Zakłady Maszynowe w Płocku podlegające Zjednoczeniu Przemysłu Metalowego i Elektromechanicznego na Okręg Łódzki w Łodzi. W czerwcu 1945 r. uruchomiono w zakładach produkcję maszyn rolniczych (wialni, młockarni, kieratów, sieczkarni, śrutowników) oraz przyłączono do nich przedsiębiorstwo "Autohof" zajmujące się naprawą samochodów. Na podstawie Zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 15.09.1948 r. zakłady przemianowano na Fabrykę Maszyn Żniwnych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione. W 1953 r. nadano jej imię Marcelego Nowotki i rozpoczęto budowę nowych hal produkcyjnych przy ul. Otolińksiej 25. Kolejna reorganizacja miała miejsce w 1974 r., kiedy to po połączeniu z Państwowym Ośrodkiem Maszynowym w Żurominie przedsiębiorstwo otrzymało nazwę "Agromet" Fabryka Maszyn Żniwnych im. Marcelego Nowotki, a nadzór nad nim powierzono Ministrowi Przemysłu Maszynowego. Filia w Żurominie zachowała włąsną strukturę organizacyjną aż do 1991 r., kiedy to nastąpiło rozdzielenie zakładów i na jej bazie utworzono Zakłady Maszynowe "Wkra". Już w połowie lat 50-tych FMŻ stała się krajowym monopolistą w produkcji kombajnów zbożowych, a pod koniec lat 80-tych posiadała monopolistyczną sieć handlową Przedsiebiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym "AGROMA"na tzw. zamówienia rządowe. Przy fabryce działała przyzakładowa szkoła zawodowa - od 1961 r.(Szczerze mówiąc z chęcią bym chodził do takiej szkoły ) jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz od 1969 r. Zakład Doświadczalny przekształcony pod koniec 1971 r. w Ośrodek Badawczo-Rozwojowy (istniał do dn. 16.02.1982 r.). Transformacja społeczno-gospodarcza na przełomie lat 1989/1990 załamała sprzedaż kombajnów "Bizon". Od 1990 r. podjęto działania restrukturyzacyjne, sprowadzające się do utworzenia z dn. 01.12.1992 r. z rentownej części zakładu Spółki Prawa Handlowego "Bizon". Nowo utworzona spółka została przemianowana na "New Holland BIZON" i sprzedana włoskiemu FIAT-owi. Decyzją Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 22.04.1993 r. FMŻ poddano programowi naprawczemu, ustanawiając nad nią zarząd komisaryczny. W wyniku reorganizacji na bazie wydziałów produkcyjnych powołano Spółkę "Maszyny Żniwne". Zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 01.07.1996 r. z powodu zadłużenia postawiono ją w stan likwidacji. W okresie tym działała pod nazwą Fabryka Maszyn Żniwnych w Płocku w likwidacji. Dnia 10.06.1998 r. Sąd Wojewódzki w Płocku ogłosił upadłość przedsiębiorstwa. Proces upadłościowy zakładu zakończył się w styczniu 2001 r. i został poprzedzony likwidacją w lipcu 2000 r. Spółki "Maszyny Żniwne"
0,0,0
Re: Fabryka Maszyn Zniwnych "Agromet" w Plocku
Logo tylne - boczne
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.044sec