FarmPhoto.com - The world of farming in photos.
T3RRA Cutta
Thread #377091 / / Total number of messages: 45 / Thread View Count: 6262 / Add thread to favorites:
[1][2] (page 1 of 2)
BART79 377091 1 Machinery at work in England either
Machinery at work in England
Went for a tour of the Suffolk and Norfolk countryside last wednesday. This is what I spotted, JD 8410 with 5 furrow (huard?) plough and press.

Heb wat rondgereden hier in het platteland van Suffolk en Norfolk (Engeland). Dit is wat ik allemaal tegen kwam,
JD 8410 met 5 schaar (huard?) en vorenpakker.
0,0,0
Re: Machinery at work in England
Another. Plenty of horsy's for the plough on this light land! :-D

Ander aanzicht. Genoeg paardjeskracht voor de ploeg op deze lichte grond! :-D
0,0,0
Re: Machinery at work in England
I like the idea of having two landwheels on the plough, only too often have I worked with ploughs where the wheel doesn't flick over and I ended up with a very deep furrow for a couple of yards if not paying attention before noticing it pulls a bit hard! :-[

Ik vind het wel een goed idee, twee loopwielen op de ploeg, maar te vaak heb ik gewerkt met ploegen waar het wiel soms blijft steken en ik dan een paar meter zeer diepe voor had, als ik even niet oplette, voordat ik door had dat het wel zwaar trekt! :-[
0,0,0
Re: Machinery at work in England
MF 8220 with 5 furrow Kverneland and Lemken press
0,0,0
Re: Machinery at work in England
again
0,0,0
Re: Machinery at work in England
And again
0,0,0
Re: Machinery at work in England
Of she goes.
0,0,0
Re: Machinery at work in England
And here comes the MF 5290 with 4m combination drill in the same field.

MF 5290 met 4m zaaicombinatie in hetzelfde perceel.
0,0,0
Re: Machinery at work in England
another
0,0,0
Re: Machinery at work in England
turning around
0,0,0
Re: Machinery at work in England
They're drilling spring barley. The combination drill is a 4m Kuhn powerharrow and KRM air drill. The two discs on the back are the pre-emergence markers for the tramlines.

Ze zaaien trouwens zomergerst. De zaaicombinatie iseen 4m kuhn kopeg met KRM pneumatische zaaimachine. De twee schijven aan de achterkant zijn de voor opkomst spuitspoor markeurs.
0,0,0
Re: Machinery at work in England
And a bit further down the road another farmer drilling spring barley with a MF 398 with 4m Farmhand drill.

Beetje verderop nog iemand zomergerst aan het zaaien met een MF 398 en 4m Farmhand zaaimachine
0,0,0
Re: Machinery at work in England
This was the highlight of my trip :-D
I prefere seeing older equipment, preferably from around the late 70s or early 80s. So a MF 590 or 690 would've been even better but I like these too.
0,0,0
Re: Machinery at work in England
O ja ook even in het Nederlands,

Dit was het hoogtepunt van de dag! :-D
Ik zie liever ouder matrieel, liefst nog van de 70er jaren of begin 80er. Dus een MF 590 of 690 had nog mooier geweest, maar vind deze ook wel mooi.
0,0,0
Re: Machinery at work in England
Of it goes. You can see the end towing arangement for taking it down the road. Unless you're lazy and like to scare other motorists! :-D

Daar gaat ie dan. Je kan de uitrusting zien om de zaaimachine in de lengte de weg op te nemen. Tenzij je lui bent en er van houd andere weggebruikers schrik aan te jagen! :-D
0,0,0
Re: Machinery at work in England
Then I thought it would be likely to see some action around Elveden estate. This is a around 25-26000 acre/10-10500 ha estate where I've done some work through a contractor before. Around half of the estate is forest and heathland and the other half of arable land is half cereal and half rootcrops (potatos, carrots, parsnips and onions). All the rootcrop land has to be destoned.
0,0,0
Re: Machinery at work in England
Ik dacht wel wat actie te zien rond landgoed Elveden, waar ik wel eens wat werk heb gedaan via een loonwerker. Dit landgoed is rond de 10000 ha waarvan ongeveer de helft in bos en heide, de andere helft akkerbouw is voor de helft graan en voor de helft rooivruchten (aardappelen, wortelen, pastinaak en uien). Al het land voor rooivruchten moet worden gestenenrooid.
0,0,0
Re: Machinery at work in England
dat stenenrooien ziet er ook een tijdrovend werk uit, en dat zal zo te zien ook enkel gaan wanneer de grond goed droog is
0,0,0
Re: Machinery at work in England
Elveden has sandy soil but with a lot of flint (stones).
They ridge all the land up with a Caterpillar Chalenger with 3 bed ridger but unfortunatly I could't find that one.
Destoning is a slow job, normally around 0.6mph/1km/h and 1.2mph/2km/h depending how well the soil sieves out.
They got 4 or 5, maybe even 6 of these going for 4/5 months all winter from mon-fri 6.00 till 18.00 and 6.00 till 16.00 on sat
The stones are always deposited between the next ridge. So the tractor drives on the stones. This helps the tractor straddle the ridge. Sometimes on the first run when there aren't any stones in between the ridges the tractor can get stuck on top of the ridge. It helps to have a front hitch with a weightblock so you can scrape the top of :-D

Elveden heeft zandgrond maar met veel steen.
Ze maken de ruggen met een Caterpillar Chalenger met 3 bed rugvormer. Helaas kon ik deze niet vinden.
Stenenrooien is traag werk, meestal tussen de 1 en 2 km/uur afhankelijk hoe goed de grond uitzeefd.
Ze hebben 4/5 misschien zelfs 6 aan de gang, de hele winter 4/5 maanden lang, ma-vr 6.00 tot 18.00 en 6.00 tot 16.00 op zat.
De stenen komen altijd tussen de volgende ruggen, dus de trekker rijdt er met de volgende gang overheen. Dit helpt de trekker om de rug te overbruggen. Soms kan, met de eerste werkgang, als er nog geen stenen in het pad liggen, de trekker op de rug vast komen te zitten. Het helpt een fronthef met gewichtblok te hebben zodat je de bovenkant van de rug kan schrapen :-D
0,0,0
Re: Machinery at work in England
I couldn't find the Cat with ridger but came across this one elsewhere. JD 8410 with probably a Cousins chiselplough.

Ik kon de Cat met rugvormer niet vinden, maar kwam later deze tegen. JD 8410 met (ik denk een Cousins) woeler.
0,0,0
Re: Machinery at work in England
Not quite as sharp because it was getting late and darker.

Niet zo scherp want het werd laat en donkerder.
0,0,0
Re: Machinery at work in England
Note the peaty soil. This is the area where the Fens start, a flat open area simular to the dutch polders.

Zie de veenachtige grond. Dit is waar de Fens beginnen, een open en vlak gebied gelijk aan de Nederlandse polders.
0,0,0
Re: Machinery at work in England
And the last, a MF 3070 pulling a pint can on wheels :-D Hopefully filled with Adnams or IPA my favorites!

En de laatste, een MF 3070 met een bierblikje op wielen! :-D
Hopelijk gevuld met Adnams of IPA, mijn favoriete bier!
0,0,0
Re: Machinery at work in England
Bart, ik wil niet lullig doen, maar ik heb nog nooit van een MF 5290 gehoordt:-P je bedoelt natuurlijk 6290;-)

Mooie foto's hoor
Kallum an doen
Patrick
0,0,0
Re: Machinery at work in England
The plough behind the 8410 is a French build Gregoire Besson. ;-).

Conditions seem good there, quit dry.
I'm heading to Suffolk in 2 weeks. Lets hope some of the action you photo'd will take place then to :-).
0,0,0
Loading Message List
[1][2] (page 1 of 2)
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.156sec