FarmPhoto.com - The global farm community.
T3RRA Cutta
Thread #97369 / / Total number of messages: 4 / Thread View Count: 749 / Add thread to favorites:
Andrzej 97369 57 Zetor + Z-224 either
Zetor + Z-224
Zetor 7211 ( nie jestem pewien) oraz prasa Z 224 prasujaca
siano :-D ......a tak apropo prasy Z 224 to...kolory
wisniowe tez widzialem w moich rejonach:-D
0,0,0
Re: Zetor + Z-224
Tak sa prasy w kolorach wisniowych.Tez kilka widzialem,ale
najbardziej podobaja mi sie czerwone Z-224.U nas nie stosuje
sie zbytnio takiego polaczenia prasy z przyczepa, zawsze
sprasowana sloma lezy na polu po czym jest zabierana przez
2-gi ciagnik z przyczepa.Pozdrawiam ladne zdjecie. :-D
0,0,0
Re: Zetor + Z-224
W moich rejonach (ma³opolska) zestaw 1 ci¹gnik + prasa +
przyczepa widzia³em bodaj¿e tylko raz. Powodem tego mo¿e byæ
fakt, ¿e do ci¹gniêcia takiego zestawu po zboczu potrzebny
by³by traktor silnieszy ni¿ szeœædziesi¹tka, a ca³oœæ
wymaga³aby znacznei wiêkszej uwagi (zwa¿ywszy na to ¿e
pracuj¹c z224 musisz raczej mieæ sta³¹ szybkoœæ). No i jest
trochê niebezpieczna... Jednym s³owem - nie u nas te numery.
Aha, do ci¹gnika z przyczep¹ trzeba jeszcze dodaæ dwóch
"³adowaczy", jednago "uk³adacza" + dwie puszki piwa na ³eb
(no, chyba ¿e ³¹ka jest du¿a) ;-)
0,0,0
Re: Zetor + Z-224
No racje masz :-) .Ale w tej sytuacji Zetor najpierw
przyciagnal przyczepe a pozniej pojechal po Z 224 ;-) . :-)
0,0,0
Loading Message List
[You must sign in to add photos or messages to this thread]
.
Please Note: FarmPhoto.com does not claim ownership of the photos posted here.
Contact individual posters for permission before using any of the photos.
0.066sec